czech english
MENU

Advokátka a právnička Mgr. Lenka Hersheyová

Advokát, právník Lenka Hershey

Mgr. Lenka Hersheyová vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, v advokacii působí od roku 2004. Právní služby v níže uvedených oblastech poskytuje rovněž v anglickém jazyce. Ve své praxi se specializuje na právo občanské, obchodní, rodinné a pracovní, mimo to se věnuje i dědickému právu USA a zajišťování právních služeb v USA.

Samozřejmostí je osobní přístup ke klientům, časová flexibilita a diskrétnost. Služby je rovněž možno poskytovat online nebo osobně mimo sídlo advokáta.

Advokátní služby v Brně a Praze

Občanské právo
zastoupení v soudním řízení, příprava a sepis smluv, nemovitosti od A do Z (převod vlastnictví, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, nájem, věcná břemena, zástavní práva, zastoupení v řízení před katastrálním úřadem) a další …

Obchodní právo
založení obchodní společnosti, převody obchodních podílů, zápisy změn do obchodního rejstříku a další obchodní právo …

Rodinné právo
rozvod manželství vypořádání společného jmění manželů a další rodinné právo …

Pracovní právo
služby pro zaměstnavatele, posuzování a sepis pracovních smluv, výpovědí z pracovního poměru, vnitřních předpisů, dohod o hmotné odpovědnosti, konkurenčních doložek, …

Více informací …
Služby online

Advokátní služby online

Ačkoliv je vždy pro klienta lepší popsat svůj požadavek či problém osobně, neboť jen tak se advokát dozví nejvíce potřebných informací pro zvolení správného postupu, je možné poskytnout odpověď na jednodušší otázky i písemně prostřednictvím e-mailu. Pokud máte zájem o standardní smlouvu (např. kupní) bez osobního setkání, pak lze prostřednictvím připraveného formuláře využít připravených vzorů.

Vzory budou na objednávku klienta zaslány e-mailem na uvedenou adresu za jednotnou cenu 1.200 Kč vč. DPH oproti zaslání potvrzení o poukázání platby na účet advokáta. Jako variabilní symbol uveďte datum odeslání platby.

Více informací …
Rychlý kontakt:

Advokátka Mgr. Lenka Hersheyová

Adresa: Smetanova 6
602 00 Brno
Tel.: +420 541 216 779
Mobil: +420 721 868 205
E-mail: info@advokathershey.cz

Máte jakýkoliv dotaz? Kontaktujte mě:

jméno:*
telefon:
email:*
* povinná položka

Copyright © 2010 Advokát, právník Mgr. Lenka Hershey
Tvorba webu: IMP net s.r.o. - Web & SEO