czech english
MENU

Advokátka a právnička Mgr. Lenka Hersheyová

Advokát, právník Lenka Hershey

Mgr. Lenka Hersheyová vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, v advokacii působí od roku 2004. Právní služby v níže uvedených oblastech poskytuje rovněž v anglickém jazyce. Ve své praxi se specializuje na právo občanské, obchodní, rodinné a pracovní, mimo to se věnuje i dědickému právu USA a zajišťování právních služeb v USA.

Samozřejmostí je osobní přístup ke klientům, časová flexibilita a diskrétnost. Služby je rovněž možno poskytovat online nebo osobně mimo sídlo advokáta.

Advokátní služby v Brně

 • Občanské právo
  zastoupení v soudním řízení, příprava a sepsání smluv, nemovitosti od A do Z (převod vlastnictví, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, nájem, věcná břemena, zástavní práva, zastoupení v řízení před katastrálním úřadem) a další služby občanského práva

 • Obchodní právo
  založení obchodní společnosti, převody obchodních podílů, zápisy změn do obchodního rejstříku a další obchodní právo

 • Rodinné právo
  rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů a další rodinné právo

 • Pracovní právo
  služby pro zaměstnavatele, posuzování a sepsání pracovních smluv, výpovědí z pracovního poměru, vnitřních předpisů, dohod o hmotné odpovědnosti, konkurenčních doložek a další z oblasti pracovního práva

Více informací
Služby online

Právní služby online

Ačkoliv je vždy pro klienta lepší popsat svůj požadavek či problém osobně, neboť jen tak se advokát dozví nejvíce potřebných informací pro zvolení správného postupu, je možné poskytnout odpověď na jednodušší otázky i písemně prostřednictvím e-mailu.

Více informací
Rychlý kontakt:

Advokátka Mgr. Lenka Hersheyová

Adresa: Weissova 14,
644 00 Brno
Tel.: +420 541 216 779
Mobil: +420 721 868 205
E-mail: info@advokathershey.cz

Máte jakýkoliv dotaz? Kontaktujte mě:

jméno:*
telefon:
email:*
* povinná položka

Copyright © 2010 Advokát, právník Mgr. Lenka Hershey
Tvorba webu: IMP net s.r.o. - Web & SEO