czech english
MENU

Ceník právních služeb

Odměna za poskytované služby je většinou účtována hodinově, její výše se pohybuje v rozmezí 1 500 Kč – 3 000 Kč + DPH za hodinu poskytnuté služby.
Odměnu lze rovněž stanovit podílem na dosaženém výsledku nebo kombinací obou způsobů účtování, tedy nižší hodinovou sazbou spolu s určeným podílem na výsledku.
V určitých případech lze odměnu sjednat dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu.
Přesná výše odměny je pak s klientem dohodnuta zejména v závislosti na složitosti případu, časových požadavcích klienta, předmětu sporu a podobně.

V rámci jednotlivých odvětví jsou pro určité úkony poskytovány „balíčky“ služeb za jednotnou cenu:

- sepsání kupní smlouvy o koupi nemovitosti spolu s ověřením podpisů a zastoupením před katastrálním úřadem (1 x porada s klientem, příprava smlouvy, ověření podpisů, podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí) 7 000 Kč + DPH

- sepsání kupní smlouvy o koupi nemovitosti spolu s provedením úschovy peněz a listin, ověřením podpisů a zastoupením před katastrálním úřadem (1 x porada s klientem, příprava smlouvy kupní a smlouvy o úschově, provedení úschovy, ověření podpisů, podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí) 10 000 Kč + DPH

- sepsání darovací smlouvy spolu s ověřením podpisů a zastoupením před katastrálním úřadem (1 x porada s klientem, příprava smlouvy, ověření podpisů, podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí) 5 000 Kč + DPH

- založení a zápis obchodní společnosti do obchodního rejstříku (porada s klientem, výběr vhodné formy obchodní společnosti, sepsání společenské smlouvy nebo zajištění notářského zápisu, příprava dokumentů zakládaných do sbírky listin, příprava návrhu na zápis do obchodního rejstříku, zastoupení v řízení o zápis do obchodního rejstříku) 15 000 Kč + DPH

- rozvod manželství včetně vypořádání společného jmění manželů a úpravy poměrů nezletilých dětí, jsou-li manželé na základních otázkách dohodnuti (2x porada s klientem, sepsání žaloby o rozvod manželství, sepsání smlouvy o vypořádání společného jmění manželů, sepsání návrhu na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí, 2 x účast u jednání před soudem) 12 000 Kč + DPH

- rozvod bezdětného manželství včetně vypořádání společného jmění manželů, jsou-li manželé na základních otázkách dohodnuti (2 x porada s klientem, sepsání žaloby o rozvod manželství, sepsání smlouvy o vypořádání společného jmění manželů, 1 x účast u jednání před soudem) 8 000 Kč + DPH

Je-li služba poskytována mimo území města Brna, pak je ke službě účtováno cestovné dle aktuálních platných právních předpisů.

Rychlý kontakt:

Advokátka Mgr. Lenka Hersheyová

Adresa: Weissova 14,
644 00 Brno
Tel.: +420 541 216 779
Mobil: +420 721 868 205
E-mail: info@advokathershey.cz

Máte jakýkoliv dotaz? Kontaktujte mě:

jméno:*
telefon:
email:*
* povinná položka

Copyright © 2010 Advokát, právník Mgr. Lenka Hershey
Tvorba webu: IMP net s.r.o. - Web & SEO