czech english
MENU

Vyhledávání neznámých vlastníků nemovitostí

Co je to opuštěná věc a kdy propadá do vlastnictví státu?

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti nový Občanský zákoník, který kromě změn v ostatních oblastech práva přinesl i významnou změnu ohledně vlastnictví věcí a výkonu vlastnických práv. Dle § 1050 Občanského zákoníku se má za opuštěnou věc, ať již movitá či nemovitá, k níž její vlastník nevykonává vlastnická práva po stanovenou dobu, která u nemovitostí činí deset let.

Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem. Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu.


Jak k takové situaci může dojít?

Po celé České republice existují tisíce nemovitostí, jejichž vlastníci nejsou dostatečně identifikováni. U mnoha z nich lze přitom, na základě dosavadních zkušeností, usoudit, že se jedná o osoby, které již před mnoha lety zesnuly a jejichž dědicové o vlastnictví nemovitosti vůbec nemají tušení. Pochopitelně pak svá vlastnická práva nemohou vykonávat a dle současné právní úpravy o svá vlastnická práva s koncem roku 2023 navždy přijdou.

Typickým příkladem, jak mohlo dojít k tomu, že vlastník nemovitosti není znám, může být i příběh popsaný na začátku tohoto textu.

Dochází přitom k situacím, kdy neznámý vlastník blokuje nakládání s nemovitostí – takovou nemovitost totiž nemůže nikdo koupit, nemůže na ní (alespoň ne oprávněně) stavět, ani ji jinak užívat. Pokud je pak neznámý spoluvlastník podílu na nemovitosti, je situace pro zbylé spoluvlastníky neřešitelná, neboť bez jeho souhlasu mohou s nemovitostí jen omezeně nakládat.


Potřebujete pomoc s dohledáním neznámého vlastníka?

Jsem advokátka se specializací na vyhledávání takto zmizelých vlastníků nemovitostí, a to zejména v anglicky mluvících zemích - především v USA. V mnoha případech je možné dohledat původního vlastníka i jeho dědice a následně dle přání klienta s touto informací pracovat dále tak, aby bylo možno nemovitost koupit, pronajmout, či s ní jakkoliv jinak naložit. Kontaktujte mě, pomůžu vám tuto situaci vyřešit.


Cena za tuto službu je vždy stanovována individuálně dle dohody s klientem.


Příklad z praxe vyhledávání neznámých vlastníků:

Pan H.G. se narodil roku 1886 v obci Velká nad Veličkou na jižní Moravě. V první dekádě dvacátého století se rozhodl, s ohledem na ekonomickou situaci v regionu, zkusit štěstí za oceánem a vypravil se do USA. V té době zde nevlastnil nic. V USA se mu dařilo, oženil se a založil rodinu. Evropou se mezitím prohnala první světová válka, nic jej tedy k návratu nelákalo. Poté jeho rodiče, kteří ve Velké nad Veličkou zůstali, zemřeli, a bylo projednáno dědictví. Obecně se vědělo, že jejich syn odcestoval do USA, ale již se přesně nevědělo kam a nebylo jej jak kontaktovat.

Výsledkem dědického řízení tedy bylo rozhodnutí, že veškerý majetek, zejména ten nemovitý, přechází na dědice pana H.G., který pobývá v USA. Zda se o tom dědic kdy dozvěděl, už nezjistíme. Vzhledem k tomu, že mezitím vypukla druhá světová válka a následně v zemi zavládl na dlouhá léta totalitní režim, neměl pan H.G. jediný důvod se vracet a o pozemky pečovat. Poté zemřel a jeho dědicové se možná ani o existenci původních nemovitostí nedozvěděli.

Nyní je tedy vlastník takového pozemku evidován jako „H.G., adresa – USA“. Jedná se o typický zápis vlastníka, který není dostatečně identifikován a jehož vlastnické právo přejde po uplynutí deseti let od účinnosti nového Občanského zákoníku na stát.

Rychlý kontakt:

Advokátka Mgr. Lenka Hersheyová

Adresa: Weissova 14,
644 00 Brno
Tel.: +420 541 216 779
Mobil: +420 721 868 205
E-mail: info@advokathershey.cz

Máte jakýkoliv dotaz? Kontaktujte mě:

jméno:*
telefon:
email:*
* povinná položka

Copyright © 2010 Advokát, právník Mgr. Lenka Hershey
Tvorba webu: IMP net s.r.o. - Web & SEO