czech english
MENU

Právní služby Brno

Občanské právo

 • zastoupení v soudním řízení
 • příprava a sepsání smluv (darovací smlouva, kupní smlouva apod.)
 • nemovitosti od A do Z (převod vlastnictví nemovitosti, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, nájem, věcná břemena, zástavní práva, zastoupení v řízení před katastrálním úřadem)
 • bytové právo, bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků jednotek (SVJ)
 • úschova peněz a listin
 • vymáhání pohledávek
 • zastoupení v dědickém řízení
 • ochrana spotřebitelů, reklamace
 • sousedské vztahy
více informací k službám občanského práva

Obchodní právo

 • založení obchodní společnosti, převody obchodních podílů
 • zápisy změn do obchodního rejstříku
 • služby pro bytová družstva (příprava prohlášení vlastníka, převody bytových jednotek, založení a zápis společenství vlastníků jednotek)
 • příprava a sepis smluv kupních, o dílo
 • vymáhání pohledávek
 • posouzení a sepis obchodních podmínek
více informací k službám obchodního práva

Rodinné právo

 • rozvod manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
více informací k službám rodinného práva

Pracovní právo

 • služby pro podniky – zaměstnavatele
 • sepis kontrola a sepis pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, o provedení práce
 • kontrola a sepis výpovědi z pracovního poměru
 • revize a sepis vnitřních předpisů
více informací k službám pracovního práva

Vymáhání pohledávek

 • návrh na vydání platebního rozkazu
 • návrh na nařízení exekuce
 • rozhodčí řízení
více informací k službám vymáhání pohledávek

Tiché společenství

 • vypracování smlouvy
 • odměna za vypracování smlouvy určena dohodou mezi klientem a advokátem
více informací k službám tichého společenství

Vyhledávání neznámých vlastníků nemovitostí

 • vlastnické právo k nemovitosti
 • neznámý (nedostatečně identifikovaný) vlastník nemovitosti
 • vyhledávání zmizelých vlastníků nemovitostí
více informací k službám vyhledávání vlastníků
Rychlý kontakt:

Advokátka Mgr. Lenka Hersheyová

Adresa: Weissova 14,
644 00 Brno
Tel.: +420 541 216 779
Mobil: +420 721 868 205
E-mail: info@advokathershey.cz

Máte jakýkoliv dotaz? Kontaktujte mě:

jméno:*
telefon:
email:*
* povinná položka

Copyright © 2010 Advokát, právník Mgr. Lenka Hershey
Tvorba webu: IMP net s.r.o. - Web & SEO