czech english
MENU

Právní služby v USA, americké právo

Dědictví, rozvod i dohledání neznámých vlastníků nemovitostí


Co vše pro vás můžu v USA udělat?


Spolupracuji s několika advokátními kancelářemi v USA, některé záležitosti jsem schopna vyřídit i osobně. Nejčastější službou v této oblasti je pomoc při vyřízení dědictví, a to jak za situace, kdy se zůstavitel a předmět dědictví nachází v USA, tak i v případě, kdy se dědictví nachází v ČR a dědicem je občan nebo rezident USA. Pro české dědice lze v USA zajistit úmrtní list, zjistit dědické právo daného státu, jednat s bankami i státními institucemi, apod.

Velkou neznámou bývá pro českého dědice tzv. trust, který zůstavitel zřídil pro případ smrti nebo i za života. Nově je v českém právním řádu ukotvena obdoba amerických trustů - svěřenský fond, jehož zákonná úprava se však od té americké odlišuje. V případě, že se dědictví nachází v trustu a osoba zodpovědná za nakládání s dědictvím řádně nespolupracuje, může se dědictví stát bez právní pomoci zcela nedobytným.

Dalším obvyklým požadavkem je rozvod manželství s občanem USA, ať už se jedná o rozvod manželství uzavřeného v USA nebo jinde. V rámci těchto služeb lze zajistit vydání oddacího listu (pokud jej klient nemá k dispozici), vyznačení apostily na různé doklady, registrace manželství v ČR, rozvod takového manželství.

Poněkud překvapivým, ne však zcela vzácným dotazem pak bývá žádost klienta o nalezení emigranta do USA. Účelem takového požadavku bývá dohledání dědiců, příbuzných, ale i neznámých nebo nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků nemovitostí, o něž má klient zájem a nemá o jejich koupi s kým jednat. Ačkoliv se jedná mnohdy o takřka historické případy, kdy hledaná osoba je již zjevně po smrti, lze i v těchto případech pomoci jak s dohledáním jejích dědiců, tak i s následným jednáním s nimi.

Potřebujete–li zastoupení v USA pro účely dědického řízení, rozvodu manželství, či jen potřebujete získat potřebnou listinu nacházející se v USA, je možno takovou službu buď přímo poskytnout, nebo zprostředkovat její poskytnutí americkým advokátem.

Není-li vaše znalost anglického jazyka dostatečná pro komunikaci s americkým advokátem, lze poskytnutí služby asistovat.


Cena těchto služeb bude vždy stanovena dohodou.


Rychlý kontakt:

Advokátka Mgr. Lenka Hersheyová

Adresa: Weissova 14,
644 00 Brno
Tel.: +420 541 216 779
Mobil: +420 721 868 205
E-mail: info@advokathershey.cz

Máte jakýkoliv dotaz? Kontaktujte mě:

jméno:*
telefon:
email:*
* povinná položka

Copyright © 2010 Advokát, právník Mgr. Lenka Hershey
Tvorba webu: IMP net s.r.o. - Web & SEO